За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти

 

Извънредно Общо събрание на акционерите, декември 2019 г.


Набор документи

Протокол 18.11.2019

Списък на присъстващите акционери

Протокол 03.12.2019

 

 

Общо събрание на акционерите 2019 г.


ГФО - индивидуален 2018 г.

ГФО - консолидиран 2018 г.

Доклад за дейността - индивидуален 2018 г.

Доклад за дейността - консолидиран 2018 г.

Пояснения към финансовия отчет - индивидуален 2018 г.

Пояснения към финансовия отчет - консолидиран 2018 г.

Доклад на независимия одитор - индивидуален 2018 г.

Доклад на независимия одитор - консолидиран 2018 г.

Политика за възнаграждения на СД

Доклад ДВИ

Доклад одитен комитет

Препоръка одитен комитет

Протокол от СД

Покана ОСА 27 юни 2019 г.

Материали ОСА 27 юни 2019 г.

Образец на пълномощно

 

Протокол от общо събрание на акционерите
27 юни 2019 г.
12 юли 2019 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2018 г.


ГФО - индивидуален 2017 г.

ГФО - консолидиран 2017 г.

Доклад за дейността - индивидуален 2017 г.

Доклад за дейността - консолидиран 2017 г.

Доклад на независимия одитор - индивидуален 2017 г.

Доклад на независимия одитор - консолидиран 2017 г.

Декларация по чл.13, ал.4

Доклад ДВИ

Доклад одитен комитет

Препоръка одитен комитет

Протокол от СД

Покана ОСА 30 юни 2018 г.

Материали ОСА 30 юни 2018 г.

Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
30 юни 2018 г.
16 юли 2018 г.

Списък на присъствалите на общо събрание на акционерите
16 юли 2018 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2017 г.


Покана

Материали

Протокол от заседание на Съвета на директорите


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
29 декември 2017 г.
15 януари 2018 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2017 г.


Покана

Материали

Одиторски доклад


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
7 август 2017 г.
24 юли 2017 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2017 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
12 юни 2017 г.
26 юни 2017 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2016 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
14 юни 2016 г.
28 юни 2016 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2015 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от заседание на съвета на директорите
31 юли 2015 г.

Протокол от общо събрание на акционерите
15 октомври 2015 г.
29 октомври 2015 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2015 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
5 юни 2015 г.
19 юни 2015 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2014 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
25 юли 2014 г.
11 август 2014 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2014 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
07 май 2014 г.
22 май 2014 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2013 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
28 май 2013 г.
14 юни 2013 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2012 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
05 септември 2012 г.
20 септември 2012 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2012 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
22 май 2012 г.
14 юни 2012 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2011 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
25 май 2011 г.

14 юни 2011 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2010 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Условия и ред
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
25 май 2010 г.

10 юни 2010 г.Общо събрание на акционерите 2009 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Условия и ред
Образец на пълномощно


Протокол от общо събрание на акционерите
26 май 2009 г.

11 юни 2009 г.