За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти
Финансови отчети
2024 г.
Консолидирани финансови отчети
2024 г.


Първо тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


 


Финансови отчети
2023 г.
Консолидирани финансови отчети
2023 г.


Годишен отчет 2023 г.

Комплект документи

 


Годишен отчет 2023 г.

Комплект документи


Четвърто тримесечие

Комплект документи

 


Четвърто тримесечие

Комплект документи


Трето тримесечие

Комплект документи

 


Трето тримесечие

Комплект документи


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


 


Финансови отчети
2022 г.
Консолидирани финансови отчети
2022 г.


Годишен отчет 2022 г.

Комплект документи

 


Годишен отчет 2022 г.

Комплект документи


Четвърто тримесечие

Комплект документи

 


Четвърто тримесечие

Комплект документи


Трето тримесечие

Комплект документи

 


Трето тримесечие

Комплект документи


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


 


Финансови отчети
2021 г.
Консолидирани финансови отчети
2021 г.


Годишен отчет 2021 г.

Комплект документи

 


Годишен отчет 2021 г.

Комплект документи


Четвърто тримесечие

Комплект документи

 


Четвърто тримесечие

Комплект документи

 


Трето тримесечие

Комплект документи

 


Трето тримесечие

Комплект документи

 


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Комплект документи

 


 


Финансови отчети
2020 г.
Консолидирани финансови отчети
2020 г.


Годишен отчет 2020 г.

Уведомление

Комплект документи

 


Годишен отчет 2020 г.

Комплект документи


Четвърто тримесечие

Комплект документи

 


Четвърто тримесечие

Комплект документи


Трето тримесечие

Комплект документи

 


Трето тримесечие

Комплект документи

 


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Второ тримесечие

Комплект документи

 


Първо тримесечие

Уведомление
Комплект документи

 


Първо тримесечие

Уведомление
Комплект документи

 


 


Финансови отчети
2019 г.
Консолидирани финансови отчети
2019 г.


Годишен отчет 2019 г.

Уведомление

Уведомление 2

Комплект документи

 


Годишен отчет 2019 г.

Уведомление

Комплект документи


Четвърто тримесечие

Комплект документи

 


Четвърто тримесечие

Комплект документи


Трето тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 

 

Трето тримесечие

Комплект документи


Второ тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Отчет облигации

 


Второ тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица


Първо тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Отчет облигации

 


Първо тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


 


Финансови отчети
2018 г.
Консолидирани финансови отчети
2018 г.


Годишен отчет 2018 г.

Годишен финансов отчет

Пояснения

Годишен доклад за дейността

Годишен доклад за дейността - независим одитор

Доклад на независимия одитор

Декларация на независимия одитор

Декларация за корпоративно управление

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Приложение 11

Политика за възнагражденията

 


Годишен отчет 2018 г.

Годишен финансов отчет

Пояснения

Годишен доклад за дейността

Годишен доклад за дейността - независим одитор

Доклад на независимия одитор

Декларация на независимия одитор

Декларация за корпоративно управление

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Четвърто тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Отчет облигации

 


Четвърто тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Отчет облигации


Трето тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Трето тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лицаВторо тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Второ тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лицаПърво тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Първо тримесечие

Справки на консолидирана основа

Пояснителни консолидирани бележки

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица 


Финансови отчети
2017 г.
Консолидирани финансови отчети
2017 г.


Годишен отчет 2017 г.

Годишен финансов отчет

Приложения към Годишен финансов отчет

Справки към Годишния финансов отчет

Доклад за дейността

Одиторски доклад

Информация по приложенеи №11
към чл. 32 от Наредба № 2/17.09.2003 на КФН

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Декларация за корпоративно управление

 


Годишен отчет 2017 г.

Годишен финансов отчет

Приложения към Годишен финансов отчет

Справки към Годишния финансов отчет

Доклад за дейността

Одиторски доклад

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Декларация за корпоративно управлениеЧетвърто тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Четвърто тримесечие

Справки на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

Справки на консолидирана основа
по чл. 33а2 от Наредба № 2

Допълнителна информация съгласно изискванията
на чл. 33а2 от Наредба №2

Пояснителни бележки, съгласно изискванията
на чл. 100о1, ал. 5 от ЗППЦК

Декларация по чл.100о1, ал.4 т. 3 от ЗППЦКТрето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Трето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележкиВторо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Отчет за дейността

Вътрешна информация съгл. Регламент 596/2014

Информация по чл.33, ал.1, т.7

Информация съгл. прил.9

 


Второ тримесечие

Междинен консолидиран Финансов отчет
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация съгласно чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014

Междинен доклад за дейността

Информация по чл.33

Информация по Приложение 9

Декларация по чл.100о, ал.4, т.3Първо тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Първо тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележки 


Финансови отчети
2016 г.
Консолидирани финансови отчети
2016 г.


Годишен отчет 2016 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Декларация за корпоративно управление

Приложение 11

Одиторски доклад

Декларация на одитора на основание чл.100н, чл.4, т.3 от ЗППЦК

 


Годишен отчет 2016 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Одиторски доклад

Декларация за корпоративно управление на консолидирана основаЧетвърто тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Четвърто тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележкиТрето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Трето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележкиВторо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2015 г.
Консолидирани финансови отчети
2015 г.


Годишен отчет 2015 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

Информация по чл.28

 


Годишен отчет 2015 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски доклад
Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2014 г.
Консолидирани финансови отчети
2014 г.


Годишен отчет 2014 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2014 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски докладЧетвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2013 г.
Консолидирани финансови отчети
2013 г.


Годишен отчет 2013 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2013 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски докладЧетвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2012 г.
Консолидирани финансови отчети
2012 г.


Годишен отчет 2012 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2012 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски докладЧетвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2011 г.
Консолидирани финансови отчети
2011 г.


Годишен отчет 2011 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2011 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски докладЧетвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2010 г.
Консолидирани финансови отчети
2010 г.


Годишен отчет 2010 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2010 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски докладЧетвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2009 г.
Консолидирани финансови отчети
2009 г.


Годишен отчет 2009 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2009 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски докладЧетвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33 


Финансови отчети
2008 г.
Консолидирани финансови отчети
2008 г.


Годишен отчет 2008 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2008 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски доклад


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

Декларации

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


 


Финансови отчети
2007 г.
Консолидирани финансови отчети
2007 г.


Годишен отчет 2007 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Програма

Приложение 11

Одиторски доклад

 


Годишен отчет 2007 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.28

Одиторски доклад


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Четвърто тримесечие

Финансов отчет по МСФО

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Трето тримесечие

Финансов отчет по МСФО

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28