За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти
Финансови отчети
2018 г.
Консолидирани финансови отчети
2018 г.


Годишен отчет 2018 г.

Годишен финансов отчет

Пояснения

Годишен доклад за дейността

Годишен доклад за дейността - независим одитор

Доклад на независимия одитор

Декларация на независимия одитор

Декларация за корпоративно управление

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Приложение 11

Политика за възнагражденията

 


Годишен отчет 2018 г.

Годишен финансов отчет

Пояснения

Годишен доклад за дейността

Годишен доклад за дейността - независим одитор

Доклад на независимия одитор

Декларация на независимия одитор

Декларация за корпоративно управление

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Четвърто тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Отчет облигации

 


Четвърто тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Отчет облигации


Трето тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Трето тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лицаВторо тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Второ тримесечие

Справки на консолидирана основа

Приложение 9

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лицаПърво тримесечие

Справки

Приложение 9

Междинен финансов отчет

Пояснения

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

 


Първо тримесечие

Справки на консолидирана основа

Пояснителни консолидирани бележки

Междинен консолидиран финансов отчет

Пояснения

Допълнителна консолидирана информация

Консолидиран доклад за дейността

Информация по чл.7

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица